اطلاعيه مهم درمورد آزمون آنلاين

اطلاعيه مهم درمورد آزمون آنلاين

شرکت در این آزمون ها نیازی به ارسال اطلاعات جهت ثبت نام وجود ندارد و کافی است برای شرکت، به هنگام فعال شدن آزمون در موعد مقرر، وارد سایت شده و ابتدا ثبت نام و بلافاصله در آزمون شرکت نمایند.

نحوه ثبت نام دبیران و هنر آموزان: در بخش کد کاربری کد پرسنلی نوشته شود و رمز عبور به دلخواه وارد شود. نحوه ثبت نام دانش آموزان: در بخش کد کاربری کد دانش آموزی نوشته شود و رمز عبور به دلخواه وارد شود.


زمان: 2018-05-28 07:15:02